рус | eng | укр |
Інформація про НВП “ЕОС” Продукція Послуги Застосування Система якості Досягнення Зворотній звязок Контакти
Компресори
Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439
Асинхронні приводи

Потужні відцентрові та осьові компресори можуть регулюватися наступними способами:

 1.  Подача відцентрового компресора може бути знижена засувкою на вході, яка знижує тиск на вході робочого колеса першої ступені. Це знижує об’ємну подачу прямо пропорційно абсолютному тиску на вході. Щільність вхідного газу також знижується, що у результаті знижує тиск, що створюється робочим колесом.   

 2. Для відцентрового компресора використання направляючого апарата на вході, який знижує об’ємну подачу та щільність газу на вході, а також спрямовує газ радіально на вхід робочого колеса у тому ж напрямку, куди повертається робоче колесо. Це підвищує к.к.д. у порівнянні зі звичайним дроселюванням.

 3.  Для осьових компресорів застосовується зміна кута нахилу лопатей статора.

 4.  Зміна частоти обертання відцентрового або осьового компресору. Найбільш ефективним засобом для цього є частотно-регульовані електроприводи (ЧРП) на основі перетворювачів частоти.  

Для відцентрових та осьових компресорів дійсні наступні співвідношення:

 

 

 

Где – Q0 та Q1- продуктивності (об’ємні подачі), p0 та p1 – тиски,  Р0 та Р1- корисні тиски, що створюються компресором при номінальній  – n0 та новій n1 частоті його обертання.  

Потужність, що споживається від мережі при керуванні перетворювачем частоти, обчислюється за формулою:

 


где Ркор - - корисна потужність, що створюється компресором,

      ηкомп- к.к.д. компресора,

      ηдвиг- к.к.д. електродвигуна,

       ηПЧк.к.д. перетворювача частоти (включаючи інші елементи частотно-регульованого електропривода, наприклад узгоджувальні трансформатори). 

 

ЧРП надає у компресор саме ту кількість енергії, яка потрібна у поточний момент для забезпечення потрібних технологічних параметрів (об’ємна подача, тиск), запобігаючи тим самим втрат у заслінках або з-за надлишкової подачі.

При зменшенні швидкості компресора його робочі характеристики зміщуються паралельно вниз та ліворуч. При частотному регулюванні у широких обсягах к.к.д. компресора залишається практично постійним.

З усіх наведених вище засобів частотне регулювання компресорів є найбільш економічним  та універсальнім видом регулювання.

Крім заощадження електроенергії, ЧРП забезпечують точне керування тиском та подачею компресора.

Іншими позитивними якостями ЧРП є:

  • Зниження пускових струмів двигуна з 5- 7 разових до номінальних, зменшення інших проблем, пов’язаних з пуском механізмів з великим моментом інерції
  • Цифрова комунікація та добра сумісність з автоматичною системою керування верхнього рівня (SCADA).

У порівнянні з газотурбінним приводом частотно-регульований електропривод забезпечує:

  • Загальний к.к.д. системи на основі ЧРП значно вищий, ніж у порівнянні з системою на основі газової турбіни;
  •  На продуктивність електропривода  не впливає температура зовнішнього оточуючого середовища;
  • ЧРП забезпечують точне керування швидкістю та широкий діапазон регулювання;
  • Автоматизоване керування може усунути необхідність у операторах на станції;
  • Зниження щорічних коштів на обслуговування та ремонт приблизно у 3-4 рази;
  • Більш низьку вартість;
  • Усунення викидів парникових та забруднюючих газів у атмосферу;
  • Знижений рівень шумів.

 
Використовувана література:  

Improving Compressed Air System Performance. A sourcebook for industry. U.S. Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. Washington. November 2003.

 
Інформація про НВП “ЕОС” | Продукція | Послуги | Застосування | Система якості | Досягнення | Зворотній звязок | Контакти

Copyright © Науково-виробниче підприємство «ЕОС» 1992-2019
вул. Ак. Павлова, 82, г. Харків, Україна 61038 .Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439 Усі права на матеріали, що містяться на сайті, охороняются згідно законодавсства України