рус | eng | укр |
Інформація про НВП “ЕОС” Продукція Послуги Застосування Система якості Досягнення Зворотній звязок Контакти
Насоси
Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439
Асинхронні приводи

 

 

 

 

Відцентрові та осьові насоси відносяться до лопатевих машин, для яких справедливі наступні співвідношення:

 

 

 

 

 

 

Де – Q0 та Q1- продуктивності (подачі), H0 та Н1 – напори,  Р0 та Р1- корисні потужності, що створюються насосом при номінальній  – n0 та новій n1 частоті його обертання.

Таким чином, змінюючи частоту обертання насоса, можна регулювати його основні технологічні параметри – подачу та напір (тиск). При зниженні частоти обертання насоса його потужність падає по кубічному закону. Так, при зниженні частоти у 2 рази потужність знижується у 8 раз, тобто складає усього 12,5% від номінальної.

Найбільш ефективним пристроєм для регулювання частоти обертання насосу є частотно-регульований електропривод на основі перетворювача частоти.
Потужність, що споживається при керуванні перетворювачем частоти, обчислюється за формулою:

 

 

де Рпол - - корисна потужність, що створюється насосом,

     ηнас- к.к.д. насоса,

     ηдвиг-  к.к.д.  електродвигуна,

      ηПЧк.к.д. перетворювача частоти (включаючи інші елементи частотно-регульованого електропривода, наприклад узгоджувальні трансформатори). 

Дуже поширеним методом регулювання насоса є дроселювання за допомогою засувок. При цьому змінюється падіння тиску на вентилі, і, відповідно, подача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1.
На малюнку 1 показані характеристики насоса при регулювання його продуктивності за допомогою засувки та перетворювача частоти.
При номінальній продуктивності Q= 100% та його номінальній частоті обертання n= 100% робочою точкою насоса є А. Корисна потужність насоса пропорційна добутку його подачі Q на його напір, тобто площі прямокутника, забарвленій кольорами. При зменшенні подачі насоса до Q= 50% за допомогою засувки, її прикриття спричиняє зміну характеристики трубопровідної мережі і робоча точка переміщується з А в В. Корисна потужність насоса пропорційна площі прямокутника , а потужність втрат у засувці площам .
При частотному регулюванні двигуна насоса напірна характеристика зміщується вниз, а робоча точка при  Q= n= 50% переміщується з А в С. Потужність насоса буде відповідати площі . Таким чином, насос споживає ту потужність, яка потрібна для поточного режиму роботи.

 


Мал. 2
Втрати енергії у засувці є тільки одним аспектом загальної неекономічності такого способу регулювання. Іншим аспектом є пряме зниження к.к.д. насосу. Оптимально вибраний насос працює біля точки з найкращим к.к.д. А, як зображено на мал.. 2. При закриванні засувки робоча точка зсувається в В, а к.к.д. насоса падає з 83% до 79%. У той же час при частотному керуванні робоча точка зсувається в С, а к.к.д. насосу залишається незмінним.
Частотне керування найбільш ефективно для систем з низьким статичним напором.  

З наведеного вище випливає головна перевага використання ЧРП для насосів – заощадження енергії в обсязі 25 – 60%.
Ще одною важливою перевагою ЧРП є прецизійна точність керування основними технологічними параметрами насоса – подачею та напором (тиском). Механічні засоби регулювання первісно мають люфт. Наприклад, для засувок, з- за наявності компонентів, що труться,  він складає приблизно 2%. Ці люфти у процесі експлуатації зростають з- за зносу механічних частин, засмічення та ін..

Іншими позитивними якостями ЧРП для насосів є:

  • зниження пускових струмів двигуна з 5 -7 разових до номінальних. При прямому пуску без використання перетворювача частоти створюються ударні дії на лобові частини обмоток статора та мережу живлення, що спричиняє скорочення терміну дії електрообладнання та збільшення витрат на ремонт.
  • усунення гідравлічних ударів та механічних перевантажень при зупинці та пуску насосів, що руйнуюче діє на насоси та трубопровідне обладнання 
  • цифрова комунікація та добра сумісність з автоматичною системою керування верхнього рівня  (SCADA).  Це дозволяє не тільки забезпечити більш точні сигнали для привода, але й здійснювати моніторинг таких даних двигуна у режимі реального часу, як швидкість, потужність, струм, напруга, температура, несправності та ін., відображати їх на дисплеї оператора, бути складовою частиною інтегральної автоматизованої системи управління підприємства.   

 

Додатковими перевагами застосування ЧРП для насосів є:

  • зниження ризику виникнення кавітації (кавітаційний запас знижується пропорційно квадрату частоти);
  • збільшення терміну дії підшипників насосу та двигуна (пропорційно сьомій ступені зниження частоти);
  • зниження зносу ущільнень в насосі

 

 
Інформація про НВП “ЕОС” | Продукція | Послуги | Застосування | Система якості | Досягнення | Зворотній звязок | Контакти

Copyright © Науково-виробниче підприємство «ЕОС» 1992-2019
вул. Ак. Павлова, 82, г. Харків, Україна 61038 .Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439 Усі права на матеріали, що містяться на сайті, охороняются згідно законодавсства України