рус | eng | укр |
Інформація про НВП “ЕОС” Продукція Послуги Застосування Система якості Досягнення Зворотній звязок Контакти
Вентилятори та димовсмоктувачі
Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439
Асинхронні приводи

Основними засобами керування вентиляторами та димососами є:
  1. Заслінки на виході. Заслінки забезпечують керування подачею за допомогою зміни опору на шляху газу. При прикритті заслінки знижується величина подачі та збільшується тиск перед нею. При збільшенні опору в повітроводі заслінки змушують вентилятор працювати проти більш високого протитиску, що знижує його продуктивність. Так як вентилятор працює проти більш високого протитиску, то його робоча точка зміщується вліво вздовж його робочої характеристики. Вентилятори, що працюють далеко від точки з найбільшим к.к..д., мають збільшені витрати по експлуатації та обслуговуванню.  
2. Направляючі апарати на вході. Направляючі апарати частіше використовуються для відцентрових, ніж осьових вентиляторів. Направляючі апарати змінюють профіль газового потоку, що входить у вентилятор. Направляючі апарати створюють вихори, які обертаються у тому ж напрямку, що й лопаті вентилятора. Ці вихори, що обертаються попереду, зменшують кут атаки між  вхідним газом та лопатями вентилятора, що зменшує навантаження на вентилятор, а також знижує тиск та подачу. При зміні жорсткості вхідних вихорів направляючі апарати суттєво змінюють характеристику вентилятора. Так як вони можуть знизити як кількість газу, що подається, так і навантаження вентилятора, то направляючі вентилятори можуть покращити к.к.д. вентилятора. Направляючі апарати доволі ефективні, коли потрібна подача складає від 80 до 100% від повної подачі, однак, при більш низьких подачах їх ефективність знижується.
3. Зміна кута нахилу лопатей осьового вентилятора. Як варіант для деяких типів осьових вентиляторів використовується зміна кута нахилу їх лопатей. Такі вентилятори дозволяють регулювати нахил лопатей, змінюючи кут атаки між вхідним газовим потоком та лопаттю. Зниження кута атаки знижує як подачу, так і навантаження двигуна. Цей метод дозволяє підтримувати к.к.д. вентилятора досить високим у робочому діапазоні, знижувати пускові механічні навантаження. Недоліком цього методу є складність його реалізації. Механізми регулювання кута нахилу лопатей зазнають засмічення, знижуючи точність регулювання, а з часом взагалі можуть вийти з ладу, особливо, якщо вони знаходяться у зоні високих температур або агресивного середовища. При зниженні продуктивності менш, ніж на половину від максимальної, к.к.д. при такому регулюванні значно знижується.
4. Зміна частоти обертання механізму. Найбільш ефективним засобом для цього є частотно-регульовані електроприводи (ЧРП) на основі перетворювачів частоти.
Відцентрові та осьові вентилятори, димовсмоктувачі, ексгаустери відносяться до лопатевих машин.
Для них, згідно законам подоби, дійсні наступні співвідношення:

 

 

 

 

 

 

Де – Q0 та Q1- продуктивності (подачі), p0 та p1 – тиски,  Р0 та Р1- корисні потужності, що створюються механізмом при номінальній  – n0 та новій n1 частоті його обертання.

Потужність, що споживається від мережі при керуванні перетворювачем частоти, обчислюється за формулою:

 

 

где Ркор - - корисна потужність, що створюється механізмом,

       ηмех- к.к.д. механізму,

       ηдвиг- к.к.д. електродвигуна,

       ηПЧк.к.д. перетворювача частоти (включаючи інші елементи частотно-регульованого електропривода, наприклад узгоджувальні трансформатори). 

ЧРП надає у механізм саме ту кількість енергії, яка потрібна у поточний момент для забезпечення потрібних технологічних параметрів (продуктивність, тиск), запобігаючи тим самим втрат у заслінках або з-за надлишкової подачі.

При зменшенні швидкості вентилятора його робочі характеристики зміщуються паралельно вниз та ліворуч. При частотному регулюванні у широких обсягах к.к.д. вентилятора залишається практично постійним.

На малюнку зображена залежність спожитої потужності  при регулюванні продуктивності вентилятора для різних способів керування. Як видно, частотне керування є тим універсальним методом, який забезпечує найбільшу економію електроенергії.  

З наведеного вище випливає головна позитивна якість використанні ЧРП для вентиляторів та димососів – економія енергії до 40%.

Ще однією головною позитивною якістю ЧРП є прецизійна точність керування головними технологічними параметрами вентилятора – продуктивністю та тиском. Механічні засоби регулювання первісно мають люфт. Наприклад, для заслінок, з-за наявності компонентів, що труться, він складає приблизно 2%. Ці люфти у процесі експлуатації зростають у процесі експлуатації з-за зношення механічних частин, засмічення, при цьому знижуються надійність роботи механізму. Крім цього, при наявності високих температур та агресивного середовища деякі засоби механічного регулювання взагалі не можуть бути  реалізовані.
Іншими позитивними якостями для вентиляторів та димососів є:

  • зниження пускових струмів двигуна з 5 -7 разових до номінальних. При прямому пуску без використання перетворювача частоти створюються ударні дії на лобові частини обмоток статора та мережу живлення, що спричиняє скорочення терміну дії електрообладнання та збільшення витрат на ремонт
  • цифрова комунікація та добра сумісність з автоматичної системи керування верхнього рівня  (SCADA).  Це дозволяє не тільки забезпечити більш точні сигнали для привода, але здійснювати моніторинг таких даних двигуна у режимі реального часу, як швидкість, потужність, струм, напруга, температура, несправності та ін., відображати їх на дисплеї оператора, бути складовою частиною інтегральної автоматизованої системи управління підприємства.  

Ще однією важливою перевагою ЧРП є зниження шумів та вібрацій обладнання. Надлишкова енергія потоку перетворюється у вібрації, що спричиняють шум. Вібрації знижують термін служби та надійність роботи обладнання та його частин, особливо підшипників, а шуми створюють несприятливі умови для роботи персоналу.

Крім того, ЧРП на основі автономних інверторів струму ПЧТЕ забезпечують рекуперацію кінетичної енергії механізмів з великим моментом інерції у мережу живлення під час гальмування.

Використовувана література:
Improving fan system performance. A sourcebook for industry. US department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. April 2003. 

 
Інформація про НВП “ЕОС” | Продукція | Послуги | Застосування | Система якості | Досягнення | Зворотній звязок | Контакти

Copyright © Науково-виробниче підприємство «ЕОС» 1992-2019
вул. Ак. Павлова, 82, г. Харків, Україна 61038 .Тел./факс: (+38-057)7381003, 7381101, 7380439 Усі права на матеріали, що містяться на сайті, охороняются згідно законодавсства України

стеклянные раздвижные душевые перегородки